Tag: Đàm Thận Huy

“Tháng sáu trời mưa”...

"Tháng sáu trời mưa" và Nguyễn Giản Thanh - mọi người có cảm nhận như thế nào về bài hát của Nguyên Sa và câu thơ của Nguyễn Giản Thanh?

Advertisement

spot_img