Tag: Luis Prats

Chương 3 – Quận...

Hachiko - Chú chó đợi chờ chương 3 của tác giả Luis Prats là bản tình ca không lời giữa chú chó Hachiko trung thành và người chủ vắn số.

Chương 2 – Quận...

Hachiko - Chú chó đợi chờ chương 2 của tác giả Luis Prats là bản tình ca không lời giữa chú chó Hachiko trung thành và người chủ vắn số.

Chương 1 – Quận...

Hachiko - Chú chó đợi chờ chương 1 của tác giả Luis Prats là bản tình ca không lời giữa chú chó Hachiko trung thành và người chủ vắn số.

Advertisement

spot_img