Tag: Roald Dahl

Chương 21 – Ngôi...

Matilda chương 21 - Ngôi nhà mới. Cô bé thiên tài Matilda khao khát có được tình thương của cha mẹ nhưng không được.

Chương 20 – Điều...

Matilda chương 20 - Điều kỳ diệu thứ ba. Cô bé thiên tài Matilda khao khát có được tình thương của cha mẹ nhưng không được.

Chương 19 – Luyện...

Matilda chương 19 - Luyện tập. Cô bé thiên tài Matilda khao khát có được tình thương của cha mẹ nhưng không được.

Chương 18 – Những...

Matilda chương 18 - Những cái tên. Cô bé thiên tài Matilda khao khát có được tình thương của cha mẹ nhưng không được.

Chương 17 – Câu...

Matilda chương 17 - Câu chuyện của cô Honey. Cô bé thiên tài Matilda khao khát có được tình thương của cha mẹ nhưng không được.

Chương 16 – Ngôi...

Matilda chương 16 - Ngôi nhà tranh của cô Honey. Cô bé thiên tài Matilda khao khát có được tình thương của cha mẹ nhưng không được.

Chương 15 – Điều...

Matilda chương 15 - Điều kỳ diệu thứ hai. Cô bé thiên tài Matilda khao khát có được tình thương của cha mẹ nhưng không được.

Chương 14 – Điều...

Matilda chương 14 - Điều kỳ diệu thứ nhất. Cô bé thiên tài Matilda khao khát có được tình thương của cha mẹ nhưng không được.

Chương 13 – Buổi...

Matilda chương 13 - Buổi kiểm tra hàng tuần. Cô bé thiên tài Matilda khao khát có được tình thương của cha mẹ nhưng không được.

Chương 12 – Lavender

Matilda chương 12 - Lavender. Cô bé thiên tài Matilda khao khát có được tình thương của cha mẹ nhưng không được.

Chương 11 – Bruce...

Matilda chương 11 - Bruce Botrotter và ổ bánh ngọt. Cô bé thiên tài Matilda khao khát có được tình thương của cha mẹ nhưng không được.

Chương 10 – Ném...

Matilda chương 10 - Ném búa. Cô bé thiên tài Matilda khao khát có được tình thương của cha mẹ nhưng không được.

Advertisement

spot_img